Autosurowica (dokładnie jest to surowica allogeniczna - czyli surowica krwi zwierząt tego samego gatunku, w naszym przypadku pochodzących z tego samego stada, w którym będzie stosowana)

Profilaktycznie stosujemy autosurowice u młodych osobników w sytuacjach szczególnego zagrożenia, jakimi są

u cieląt i prosiąt :

  • transport,
  • inne sytuacje zagrażające wzrostem zachorowań,
  • przed planowanym połączeniem w większe grupy lub przeniesieniem do innych pomieszczeń,
  • u cieląt nowonarodzonych, jeśli otrzymały zbyt małą ilość siary, lub siarę o złej jakości pod względem immunologicznym,
  • u prosiąt w okresie ssania i przed odsadzeniem.

 

Autosurowica zastosowana zgodnie ze wskazaniami zwiększa odporność młodych zwierząt, przez co powoduje wzrost zdrowotności stada i znaczące ograniczenie podaży antybiotyków!

Autosurowica świńska:
Autosurowicę produkuje się z krwi pobranej od zwierząt w trakcie uboju. Zawiera ona ciała odpornościowe, których zadaniem jest unieszkodliwienie drobnoustrojów powodujących zachorowania w stadzie. Grupa zwierząt od których w trakcie uboju możemy pobrać krew, z której zostanie wyprodukowana autosurowica powinna liczyć co najmniej 25 osobników.

Autosurowica bydlęca:
Autosurowicę bydlęcą produkujemy na bazie krwi pobranej z żyły szyjnej zewnętrznej dorosłego bydła w ilości zależnej od masy osobnika ok. 4-5 litrów, co nie powoduje uszczerbku na zdrowiu czy spadku wydajności. Osobniki, od których pobierana będzie krew muszą pochodzić z gospodarstwa, w którym będzie stosowana autosurowica.

W indywidualnych przypadkach przewidujemy pozyskiwanie autosurowicy od innych gatunków zwierząt domowych