Informacja nt. działalności PWWiU Pro Animali s-ka z o.o.

   Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo-Wytwórcze i Usługowe PRO ANIMALI, zostało zarejestrowane dwudziestego pierwszego grudnia tysiąc dziewięćset osiemdziesiątego dziewiątego roku jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Państwowym Biurze Notarialnym we Wrocławiu. Większość udziałów Spółki posiadają pracownicy naukowi Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
   Statutowy program spółki PRO ANIMALI obejmuje pracę na rzecz zachowania zdrowia zwierząt i ludzi. W tym względzie niewątpliwym sukcesem Przedsiębiorstwa było zarejestrowanie i wprowadzenie na rynek surowicy odpornościowej dla cieląt Somnubovin®. W latach 1991-1999 wyprodukowano i sprzedano ponad 50 tysięcy dawek tego preparatu, który szybko został dostrzeżony i doceniony przez praktyków. Świadczy o tym fakt, że i do momentu wstrzymania produkcji kolejne serie były wykupywane przez hurtownie leków weterynaryjnych z wszystkich rejonów kraju w krótkim czasie po wyprodukowaniu.
      Nie przerywaną działalnością PRO ANIMALI jest zaopatrywanie szpitali, laboratoriów diagnostyki medycznej i różnych placówek naukowych w jałową krew zwierzęcą i/lub preparaty krwiopochodne.

     Istotną częścią działalności Spółki jest doradztwo weterynaryjne dla ferm bydła, monitorowanie zdrowia stad krów mlecznych, cieląt, wdrażanie programów ochrony zdrowia zwierząt. Produkujemy m.in. tzw. autosurowice (surowice dorosłych krów, lub świń) przeznaczone do ochrony cieląt/prosiąt tego samegow stada wykazującego problemy zdrowotne młodych zwierząt.

    Prowadzimy profesjonalny nadzór nad odpornością cieląt, w tym celu produkujemy m.in. siaromierze (kolostrometry) oraz testy zmętnieniowe do kontrolowania odporności siarowej cieląt.    

     Dzięki wdrożeniu produkcji Somnubovinu® oraz badaniom nad terenowym stosowaniem szczepionki Somnuvac® możliwe było pomyślne zweryfikowanie w warunkach praktyki terenowej założeń programów immunoprofilaktyki infekcji Haemophilus somnus u cieląt, buhajów przeznaczonych do rozrodu oraz krów. Jednym z efektów jest zakończona w 2002 roku rozprawa doktorska lekarza terenowego, który w ciągu pięcioletnich badań na dużej grupie zwierząt (ponad 600 cieląt rocznie) wykazał skuteczność zdrowotną i ekonomiczną programu immunoprofilaktyki.
    Formuła działalności polegającej na ścisłej współpracy naukowo-wdrożeniowej dobrze wpisuje się w znane z krajów zachodnich, a szczególnie Stanów Zjednoczonych Ameryki formacje parków technologicznych, służących szybkiemu wdrażaniu pomysłów, rozwiązań powstających na uczelniach. 

     Działalność spółki PRO ANIMALI sprawia, że pomimo mniejszych osiągnięć od oczekiwanych, osoby w niej pracujące czują się potrzebne ludziom i ich podopiecznym, a pracownicy naukowi związani z jej działalnością mają satysfakcję z możliwości szybkiej aplikacji swoich myśli i pomysłów.
      Prezes
      Prof.dr hab. Tadeusz Stefaniak