Biopreparaty diagnostyczne:

Aktualny cennik od 01.01.2016

Produkt
Cena:
jałowa surowica końska3000 zł/litr
jałowa surowica bydlęca3000 zł/litr 
normalna surowica końska1400 zł/litr 
normalna surowica bydlęca1400 zł/litr 
osocze cytrynianowe krwi owcy2300 zł/litr
krew barania odwłókniona
385 zł/litr
krew końska odwłókniona
430 zł/litr
krew bydlęca odwłókniona (dla odbiorców z Wrocławia i okolic)430 zł/litr
płyn Alsevera200 zł/litr
dopełniacz króliczy

probówki 5 ml/25 zł

probówki 2 ml/ 15 zł

Cena surowicy od innych gatunków zwierząt obliczana jest indywidualnie według zamówienia. Usługowo produkujemy surowice odpornościowe przeciw dostarczonemu antygenowi (w ramach usługi charakterystyka reakcji wobec antygenu użytego do immunizacji w testach immunodyfuzji podwójnej i ELISA).

Ceny są cenami netto (aktualna stawka VAT 8 %). Warunki dostawy ustalane indywidualnie. Sugerujemy przesyłkę za pośrednictwem firmy FEDEX, z którą nasze Przedsiębiorstwo podpisało umowę.