Test zmętnieniowy z siarczanem cynku (ZSTT)

Cel stosowania - szybkie oznaczanie immunoglobulin (Ig) w surowicy krwi cieląt w 48 godzinie życia w celu kontrolowania ilości wchłoniętych Ig po spożyciu siary.

Klasyfikacja stopnia zabezpieczenia odpornością siarową cieląt w 48 godzinie życia:

 prawidłowe zabezpieczenie >15g Ig/l

 częściowy niedobór transferu odporności biernej (PFPT)

 5-15g Ig/l (w dobrych warunkach 5-10g Ig/l

 niedobór transferu odporności biernej (FPT) <5g Ig/l

Skład zestawu (wystarcza do zbadania 50 sztuk cieląt):

 1. wzorce zmętnienia:
  • 0g   Ig/l surowicy
  • 5g   Ig/l surowicy
  • 10g Ig/l surowicy
  • 15g Ig/l surowicy
  • 20g Ig/l surowicy
 2. probówki testowe 10 ml zawierające siarczan cynku (50 sztuk)
 3. strzykawki tubelkulinowe do pobrania i odmierzenia badanej surowicy (50 sztuk)
 4. probówki 10ml z perełkami do wykrzepiania krwi (50 sztuk)

Przygotowanie surowicy do wykonania testu ZSTT

Probówkę z perełkami do pobierania krwi należy dokładnie oznaczyć datą oraz numerem zwierzęcia. Probówkę należy napełnić krwią do 3/4 objętości, a następnioe odstawić w temperaturze pokojowej na 18-24 godziny. Po tym czasie nalży pobrać klarowną surowicę do strzykawki tuberkulinowej i przystąpić do wykonania testu. Surowica zhemolizowana (przejrzysta o czerwonym zabarwieniu) nie nadaje się do wykonania testu.

Wykonanie i odczyt testu ZSTT

Do probówki z napisem TEST należy odmierzyć strzykawką tuberkulinową 0,1ml surowicy, następnie delikatnie wymieszać (nie wstrząsać!), a następnie inkubować w temperaturze pokojowej. Odczytu testu dokonujemy po godzinie. W celu odczytu należy dokladnie wymieszać probówkę testową a następnie porównać powstałe w niej zmętnienie z uprzednio wymieszanymi wzorcami zmętnienia.

Interpretacja wyników testu

Wynik należy zakwalifikować jako "<", ">" lub "=" najbardziej podobnemu wzorcowi zmętnienia.

Jeżeli zmętnienie w probówce testowej jest porównywalne lub silniejsze od zmętnienia w probówce wzorcowej, odpowiadającej stężeniu 15g Ig/l, cielęta są prawidłowo zabezpieczone i wynik jest zadowalający.

W przypadku , gdy wynik odpowiada stężeniom 5-15g Ig/l, należy zwrócić szczególną uwagę na przyczyny niskiej skuteczności odpajania cieląt siarą oraz dążyć do ich eliminacji. Niedostatki transferu odporności biernej skutkują większą podatnością cieląt na choroby i ich cięższym przebiegiem nawet do 6 miesiąca życia.

Gdy wynik jest zły (<5g Ig/l) cielęta szczególnie są narażone na wystąpienie chorób okresu noworodkowego. W tym przypadku wskazane jest podanie ciał odpornościowych np.: podskórnie w postaci surowicy odpornościowej.

W celu monitorowania poprawności postępowania wskazane jest, aby kontroli podlegało co najmniej 20-30% rodzących się cieląt. Za zadowalające wyniki dla stada można uznać takie, w których poziomy Ig powyżej  15g Ig/l surowicy osiąga przynajmniej 70-80% badanych cieląt, a brak cieląt z wartościami poniżej 5g Ig/l.