Biopreparaty diagnostyczne:

Aktualny cennik od 01.01.2016

Produkt
Cena:
jałowa surowica końska3200 zł/litr
jałowa surowica bydlęca3200 zł/litr 
normalna surowica końska1500 zł/litr 
normalna surowica bydlęca1500 zł/litr 
osocze cytrynianowe krwi owcy2400 zł/litr
krew barania odwłókniona
400 zł/litr
krew końska odwłókniona
460 zł/litr
krew bydlęca odwłókniona (dla odbiorców z Wrocławia i okolic)460 zł/litr
płyn Alsevera200 zł/litr
dopełniacz króliczy

probówki 5 ml/28 zł

probówki 2 ml/ 17 zł

Cena surowicy od innych gatunków zwierząt obliczana jest indywidualnie według zamówienia. Usługowo produkujemy surowice odpornościowe przeciw dostarczonemu antygenowi (w ramach usługi charakterystyka reakcji wobec antygenu użytego do immunizacji w testach immunodyfuzji podwójnej i ELISA).

Ceny są cenami netto (aktualna stawka VAT 7 %). Warunki dostawy ustalane indywidualnie. Sugerujemy przesyłkę za pośrednictwem firmy OPEK, z którą nasze Przedsiębiorstwo podpisało umowę.

Sprzęt laboratoryjny firmy : P.P.H. MARKER

W ofercie firma P.P.H. MARKER posiada:

 • aparaty do elektroforezy pionowej;
 • aparaty do elektroforezy horyzontalnej;
 • aparaty do hydrotransferu techniką mokrą i półsuchą
 • zasilacze do prowadzenia rozdziałów elektroforetycznych elektroforetycznych elektrotransferu próbek na stałe nośniki techniką mokrą i pół suchą;
 • sprzęt laboratoryjny: 
  • statywy do łaźni wodnej, lodowej;
  • statywy do pipet;
  • statywy laboratoryjne;
  • pudełka do przechowywania preparatów;
  • minicieplarkę - inkubator i inny drobny sprzęt laboratoryjny.

Minicieplarka 

Procedura pobierania jałowej krwi baraniej

Dawcy krwi:
Stado owiec liczące 35 matek stada podstawowego, mieszańce merynosa polskiego i Berichon du cher. Zwierzęta znajdują się pod opieką lek. wet. Przedsiębiorstwa, są regularnie odrobaczane. Krew pobierana jest od oznaczanych osobników jeden raz w miesiącu.
Przygotowanie owcy do pobierania krwi:
Zwierzę jest wprowadzane do poskromu, wełna na wysokości miejsca wkłucia do żyły szyjnej zewnętrznej jest wycinana, skóra golona i dezynfekowana kilkakrotnie 70% alkoholem etylowym.

Przygotowanie pojemników na krew:
Butelki szklane z perełkami do odwłókniania, zaopatrzone w korki lateksowe są przykrywane kapturkiem z folii aluminiowej i sterylizowane przez autoklawowanie, skuteczność procesu kontrolowana jest przy użyciu pasków kontrolnych Przedsiębiorstwa Innowacyjno-Wdrożeniowego CHEMED.

Pobieranie krwi:

Do pobierania krwi służą przyrządy do pobierania i preparatyki krwi, jednorazowego użytku, niepirogenne, nietoksyczne, sterylizowane ETO, świadectwo rejestracji nr 11150/M/98, producent Chemiczna Spółdzielnia Pracy Technochemia, 05-600 Grójec, ul. Fabryczna 3. Bezpośrednio przed wkłuciem do butelki otwierane jest opakowanie przyrządu i po zdjęciu osłonki z folii aluminiowej do butelki wkłuwana jest igła odpowietrzacza oraz jedna z igieł wężyka do pobierania krwi. Druga igła wkłuwana jest do żyły szyjnej zewnętrznej w miejscu uprzednio ogolonym i odkażonym. Po pobraniu odpowiedniej porcji krwi wykłuwana jest najpierw igła wężyka do krwi, a następnie odpowietrzacza.

Odwłóknianie krwi:
Po napełnieniu krwią butelki są wytrząsane przez 12 minut. Następnie są schładzane i utrzymywane w temperaturze 4oC.

Transport krwi:
Butelki są pakowane w sposób chroniący je przed uszkodzeniem i wysyłane z wkładem chłodzącym za pośrednictwem uzgodnionego przewoźnika.